Aprovat el Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica

06 juliol 2022
Es tracta del desplegament reglamentari de la Llei de Facilitació Econòmica, que simplifica la presentació de documentació i retalla els temps dels tràmits amb les administracions.

El Govern ha aprovat el Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica. Aquesta norma, que entrarà en vigor de manera efectiva d’aquí a 20 dies, instaurarà l’aplicació total del contacte telemàtic amb les administracions, l’aportació una sola vegada de les dades necessàries per completar els tràmits (principi only once) i la priorització sempre que es pugui de la comunicació per sobre de la llicència. 

Finestreta Única Empresarial

El Decret fixa l’esperit simplificador de la llei sobretot pel que fa a facilitar dades per a realitzar tràmits, consultar-les o accedir-hi. Consolida  la Finestreta Única Empresarial (FUE) per mitjà de Canal Empresa com a portal únic al qual els professionals i les empreses han d’adreçar-se per relacionar-se amb les administracions. D’altra banda, fixa la creació del directori d’empreses, establiments i registres, eina que concentrarà tota la informació que les administracions té sobre els titulars de les activitats econòmiques i els establiments on es desenvolupen.

Això permetrà oferir al titular una visió 360° per consultar totes les dades en un únic punt i, a la vegada, mitjançant el mecanisme de la tramitació unificada, evitarà tornar a aportar les que ja tenen les diferents administracions. A més, es regula la figura de la persona autoritzada, que podrà actuar com a intermediària.

D’altra banda, el Decret preveu la figura dels projectes estratègics, que podran beneficiar-se d’una agilització de tràmits per accelerar-ne la implantació. Aquests projectes hauran de ser de caràcter industrial o de serveis a la producció, amb capacitat tractora per al país, per tal de fomentar la transformació del model productiu.

En concret, l’objectiu és limitar al màxim el temps de cada tràmit administratiu. Això implicarà que aquest tipus d’iniciatives puguin reduir fins a 9 mesos el termini ordinari per a la seva implantació.

El nou Decret fixa els requisits mínims per tal que un projecte empresarial sigui considerat estratègic (estar al corrent de totes les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i assegurar el finançament o la capitalització de la inversió presentada). Aquests requeriments, un cop aquest Decret entri en vigor, es veuran complementats per uns criteris específics vàlids durant un període màxim de quatre anys que s’aprovaran també via Acord de Govern. Per al període que s’obre amb l’aprovació del nou marc normatiu es prioritzaran projectes vinculats als àmbits industrial i de serveis a la producció que:

a) Suposin una inversió mínima en actius fixos productius de 20 milions d’euros (10 milions en el cas de Terres de l’Ebre, comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i la vegueria del Penedès).

b) Generin un mínim de 75 llocs de treball directes, a mantenir per un període mínim de 3 anys a comptar des del moment que s’inicia l’activitat objecte del projecte estratègic, amb el compliment del conveni de referència en l’àmbit sectorial de l’activitat de l’empresa (35 llocs de treball en el cas de les Terres de l’Ebre, comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i la vegueria del Penedès).

c) Un cop materialitzat, les empreses resultants generin un volum de compres, serveis i subministraments (exclosos els d’electricitat, aigua, gas i telecomunicacions) a proveïdors amb seu productiva a Catalunya que superi el 40%, sempre que aquest percentatge es pugui materialitzar.

d) Incorporin una actuació en l’àmbit de les energies renovables per a l’autoconsum de la mateixa activitat productiva o bé una actuació en l’àmbit de la circularitat de l’economia i la sostenibilitat mediambiental, actuació que haurà d’estar quantificada en relació amb el seu impacte en el procés productiu.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.