Aprovada per unanimitat al Congrés una llei que millora les condicions dels autònoms

30 juny 2017

Unanimitat al Congrés dels Diputats amb l’aprovació de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. Tots els grups parlamentaris han donat suport al text en el marc de la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social. La nova llei, que no entrarà en vigor fins que el Senat hi doni el vistiplau i es publiqui al BOE, dona resposta a diverses demandes històriques d’Autònoms PIMEC i, per tant, suposa un pas endavant per millorar les condicions d’aquest col·lectiu que actualment representa més de 550.000 persones a Catalunya.

Lluís Viguera, gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC i responsable d’Autònoms PIMEC, assegura que tot i que aquesta llei no suposa la reforma integral que continuem necessitant i reclamant, "sí que podem dir que marcarà un abans i un després en la realitat de moltes persones”.

 

Mesures aprovades:

 

Menys càrregues econòmiques i més flexibilitat a l’hora de cotitzar

-          Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l'any la seva base de cotització per adequar-la millor als seus ingressos.

-          Únicament pagaran pels períodes efectivament treballats (3 altes i 3 baixes a l'any permeses).

-          Es podrà compatibilitzar la percepció de bonificacions amb la contractació de persones (abans no es podia en la majoria dels casos). Si la contractació és indefinida, la nova alta a la Seguretat Social tindrà una bonificació del 100%. A més, ara es facilitarà la contractació de familiars.

-          Reducció a la meitat (del 20% al 10%) dels recàrrecs per retard en el pagament de quotes a la Seguretat social en el primer mes. A més, l’evolució de la base dels autònoms societaris es desvincula del SMI.

-          Una subcomissió parlamentària estudiarà, entre altres coses, el concepte d'habitualitat, així com la cotització a temps parcial.

 

Impuls a la tarifa plana de 50 euros

-          Es dobla el període de vigència. S'amplia la tarifa plana de 50 euros de 6 mesos a 1 any.

-          Es redueix a més de la meitat (de 5 anys a 2) el termini per reprendre l'activitat beneficiant-se de la tarifa plana.

-          S'aplicarà també a les dones que reprenguin la seva activitat després de la maternitat.

 

Més drets

-          Es permet compatibilitzar el treball amb la percepció del 100% de la pensió (des del 2013, tan sols era el 50% de pensió), si l'autònom té contractat, almenys, un treballador.

-          S’ampliarà l'oferta de cursos de formació subvencionats adaptats als autònoms (actualment molt insuficient).

-          Es reconeixen els accidents in itinere als autònoms que hagin optat per cotitzar per contingències professionals.

-          La subcomissió parlamentària estudiarà l'accés a la jubilació parcial dels treballadors autònoms.

 

Millor fiscalitat i seguretat jurídica

-          S'estableix una 30% de deducció de les despeses de subministraments d'aigua, llum, electricitat i telefonia quan l'autònom treballa des de casa, i s'estableixen deduccions per a la manutenció, quan afecti l'activitat, de fins a 26,67 euros diaris sempre que se'n pugui acreditar el pagament per mitjans telemàtics (48,08 euros diaris si són fora de les fronteres espanyoles).

 

Més conciliació

-          Es bonifica el 100% de la cotització a la Seguretat Social per a treballadors autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció. etc. A més, en tornar de la maternitat les mares es podran acollir a la tarifa plana.

-          S'augmenta fins als 12 anys (abans 7) l'edat de menors a càrrec que dona dret al reconeixement de la bonificació per conciliació.

-          S’estableix una exempció del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.