Aprofita els nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció de residus

24 abril 2017

Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/677/2017,de 20 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials, i se’n fa pública la convocatòria.

 

PROJECTES SUBVENCIONABLES

 

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i  el reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o en l’economia general.

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

 

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i el reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

 

BENEFICIARIS

Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les actuacions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per dur a terme els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:

T = tipus de projecte; S = superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea; D = adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea; R+D = recerca industrial i desenvolupament experimental

  

 

TERMINIS

Sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins el 31 de maig de 2017.

Execució actuacions: El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 36 mesos a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

No seran subvencionables les actuacions iniciades abans de presentar la sol·licitud d’ajut.

           

Adjuntem l’enllaç web a la RESOLUCIÓ TES/677/2017, on pots consultar les actuacions no subvencionables i la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (articles 2.1.3 i 8).

 

Més informació:

 

Departament de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.