Ajuts per a realitzar estudis en matèria de petjada de carboni

02 abril 2019

Oberta la convocatòria per optar als ajuts per a realitzar estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis. El termini de sol·licitud finalitza el 29 d’abril de 2019. Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/780/2019, de 22 de març, de convocatòria de subvencions a associacions empresarials de Catalunya per realitzar estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis, per a l’any 2019.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta resolució, d’acord amb l’Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes subvencions.

 

1 . Objecte

Desenvolupament d’actuacions per a la realització d’estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis.

 

2 . Actuacions subvencionables

Realització d’estudis que tinguin per objecte el desenvolupament d’una metodologia de càlcul de la petjada de carboni per a una família de productes o serveis.

 

3. Beneficiaris.

Associacions empresarials, sense ànim de lucre, que tinguin domicili social a Catalunya.

 

4. Import subvencionable.

L’import màxim de la subvenció és de 15000 euros per actuació. La subvenció, amb l’import màxim indicat, no pot superar el 75% del cost total de l’actuació.

 

5. Terminis.

  • Sol·licitud :

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins el 29 d’abril de 2019.

No es pot presentar més d’una sol·licitud per actuació.

La sol·licitud s’ha d’emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l’adreça electrònica següent :http://tramits.gencat.cat i ha de ser formalitzada pel/per la representant legal de l’associació.

  • Execució accions :

El termini per executar les actuacions objecte de la subvenció és des de l’1 de gener de 2019 fins a l’1 d’octubre de 2019.

 

Adjuntem l’enllaç web a l’ORDRE TES/16/2018 on hi podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (article 8).

 

Més informació:

 

DEPARTAMENT de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org