Ajuts a projectes de recerca, desenvolupament i innovació en Indústria Connectada 4.0

06 agost 2021

El Ministeri d'Indústria ha publicat la línia d'ajuts “Industria Conectada”, adreçats a inversions en empreses industrials per alguns dels objectius següents:

- Interconnexió de la cadena de valor

- Tractament avançat de dades

- Intel·ligència artificial

- Simulació industrial

- Disseny i fabricació additiva

- Realitat augmentada, virtual i visió artificial

- Robòtica

- Sensòrica

 

Els ajuts seran en forma de préstec i subvenció i en cap cas poden superar els següents llindars:

- 80% del pressupost finançable

- 400.000 € per a empreses micro i petites (fins a 49 treballadors)

- 600.000 € per a empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors)

 

A més, els imports corresponents a la subvenció a fons perdut no poden superar determinats llindars en funció del tipus de projecte i d'empresa. En el cas de micro i petites empreses, la subvenció pot arribar al 70% en cas de projectes de recerca industrial, però només el 45% en el cas de projectes de desenvolupament. Les empreses mitjanes, en canvi, es poden beneficiar de subvencions fins al 60% en recerca, però només del 35% en desenvolupament.

 

Poden ser beneficiàries societats que no formen part del sector públic i l’objecte és el desenvolupament de projectes de recerca industrial, projectes de desenvolupament experimental i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.

 

El termini de sol·licitud s'obre avui 6 d'agost i fins al 17 d'agost.

 

Més informació: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx

 

Sol·licituds: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Solicitudes/Paginas/Solicitudes.aspx

 

Ordre de 31 de juliol de 2021 publicada en BOE núm. 186 el 5 d’agost https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-B-2021-34982.pdf

 

Fes-nos arribar els teus dubtes

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.