Ajuts per a projectes de prevenció de residus industrials

09 juny 2021
Actualització 6/9/2021: Convocatòria tancada. Aprofita els nous ajuts per a projectes de prevenció de residus industrials. El termini de presentació de les sol·licituds està obert fins al 3 d’agost de 2021.

Actualització 6/9/2021: Convocatòria tancada. 

Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/1707/2021, de 25 de maig, de convocatòria de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions queden definides mitjançant la Resolució TES/826/2020.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta resolució.

 

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

  • A1.  La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
  • A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.
  • A3.  La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d’extracció de l’aigua continguda seran subvencionables com a projectes de classe A1 o A2.

També és subvencionable la preparació de material per fer valorització energètica.

 

Classe B . Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

  • B1. Projectes d’R+D de prevenció de residus i de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.
  • B2.  Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s’hi generen.
  • B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

 

BENEFICIARIS

Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

 

CARÀCTER INCENTIVADOR

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud de l'ajuda.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per posar en marxa els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:

T = tipus de projecte; S = superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea; D = adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea; R+D = recerca industrial i desenvolupament experimental

 

T

S

D

R+D

En cas de pime

En cas de col·laboració efectiva de diverses empreses

A1

30%

5% - 10%

 

+10%

 

A2

30%

5% - 10%

 

+10%

 

A3

25%

 5% - 10%

 

+10%

 

B1

 

 

25%

+10%

+15%

B2

 

 

25%

+10%

+15%

B3

 

 

25%

+10%

+15%

 

 

TERMINIS

  • Sol·licitud :

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, està obert fins al 3 d’agost de 2021.

 

  • Execució:

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 36 mesos a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

 

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/826/2020 on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Base 8).

 

Més informació:

Núria Vintró nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.