Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular

06 juny 2018
Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/851/2018, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Classe A. Projectes d’implementació al mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
 3. Reutilització i reparació de productes.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats.
 8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions de valorització de residus de tercers.
 9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 3. Reutilització i reparació de productes.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats.
 8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions de valorització de residus de tercers.
 9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser de classe A i B a la vegada.

 

BENEFICIARIS

Empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

Serà l’empresa beneficiària o les empreses agrupades beneficiàries les responsables de justificar els treballs i les que portin a terme l’activitat subvencionada.

Un mateix beneficiari pot presentar un màxim de dos projectes.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE

L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

 

TERMINIS

 • Sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins al 16 de juliol de 2018.

 • Execució accions:

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos comptats des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

 

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/851/2018, on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (article 8).

 

Més informació:

 

Departament de Medi Ambient

Núria Vintró

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org