Ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

24 gener 2023
Aprofita els nous ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques.

Enguany ha entrat en vigor l’ORDRE EMT/254/2022, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la línia de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l’instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta ordre.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.

2. Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

2.1 Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.

2.2 Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

2.3 Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.

2.4 Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies de 2.1 a 2.3.

2.5 Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

 

BENEFICIARIS

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic.
 2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic.

Aquesta línia d’ajut s’adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents:

 • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
 • Càmpings.
 • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
 • Apartaments turístics.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE

L’import de la subvenció s’estableix per un percentatge de la totalitat del projecte. Els criteris que es tenen en compte per determinar la quantia de les subvencions són els costos elegibles, la tipologia d’actuació per desenvolupar i la tipologia de l’empresa sol·licitadora.

Els ajuts són a fons perdut.

Tipologia de l'actuació (%/cost elegible)

Ajut base

Ajut addicional

Percentatge addicional (actuació integrada)

Percentatge addicional

Qualificació final A

Qualificació final B

Increment de 2 o més lletres

Tipus 1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica

50%

15%

10%

5%

25%

Tipus 2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques

40%

10%

5%

0%

20% (subtipologies 2.1 i 2.2)                                 15% (subtipologies 2.3)                     5% (subtipologies 2.4 i 2.5)

Tipus 3. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

20%

10%

5%

0%

5%

 

REQUISITS ESPECÍFICS DEL PROJECTE

 1. Els projectes han de tenir un mínim de 20.000 euros de despesa subvencionable.
 1. Les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut han d’aconseguir i justificar una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida.
 1. Addicionalment, les actuacions objecte d’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici almenys en una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO₂/m2/any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.

 

CARÀCTER INCENTIVADOR

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

 

RÈGIM REGLAT

Es concedeixen els ajuts per ordre de presentació de les sol·licituds fins que s’exhaureixin els fons.

 

TERMINIS

 • Sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds l’estableix la convocatòria corresponent.
 • Resolució: 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no es rebi la resolució en aquest termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
 • Execució: Les activitats objecte d’aquestes subvencions es poden començar a fer després de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per acabar les actuacions objecte d’ajuda és de 12 mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajut.
 • Justificació: 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l’execució de les actuacions.

 

Més informació: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.