Ajuts per a persones treballadores autònomes i microempreses de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca

23 abril 2021

L'ajuntament de Sant Andreu de la Barca ofereix ajuts directes a microempreses i persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre la seva activitat total o parcial a conseqüència de la pandèmia.

Per tal de pal·liar els danys causats per la pandèmia, s'obre una línia d'ajuts extraordinaris, destinats al manteniment de llocs de treball, amb l'objectiu de mantenir l'ocupació de les persones treballadores contractades en microempreses i per part de persones treballadores autònomes.

Les persones beneficiàries d'aquesta subvenció rebran un ajut de 1.000 euros en concepte de bestreta que hauran de justificar mantenint la mateixa plantilla a 31 desembre que quan es va concedir l'ajut.

El procediment previst per al seu atorgament serà de concessió directa. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

El termini finalitza el 7 de maig de 2021.

 

Podeu demanar l’ajut en aquest enllaç.

 

Més informació: Agustí Miró amiro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.