Leader ajuda europea

Ajuts europeus Leader. Pla de desenvolupament rural a Catalunya

22 novembre 2016
Fins el 16 de gener del 2017 et pots acollir als Ajuts europeus Leader, dirigits a les pimes d'àmbit rural que necessiten impulsar la seva activitat econòmica, les TIC i la creació d'ocupació.

LEADER és el nom de les successives iniciatives comunitàries de desenvolupament rural de la Unió Europea a través de les quals s’estableixen ajudes destinades a fomentar l’activitat econòmica, les TIC i la creació d’ocupació en el món rural.

En aquest període es fixen sis grans objectius o prioritats de desenvolupament rural entre les quals es troba el foment de la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals i, més concretament, la promoció del desenvolupament local a les zones rurals.

Al llarg del període 2014-2020 es destinaran a aquesta iniciativa comunitària, a nivell del territori català, un total de 46M€, dels quals 26M€ seran finançats pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i 20M€ pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Convocatòria dels ajuts

Ja s’ha obert la nova convocatòria d’aquests ajuts, que poden arribar a subvencionar un 40% de les despeses del projecte o inversió de l’empresa, amb un màxim de 100.000 €. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de gener de 2017.

Competència. Proposta de valor de PIMEC

El nombre de sol·licituds d’empreses que es reben a cada convocatòria a tot Catalunya és molt alt, i des de PIMEC hem detectat que aproximadament 4 de cada 5 sol·licituds no reben finalment subvenció. Els motius detectats pel nostre equip de professionals en els expedients presentats individualment per les empreses són diversos però comuns a la majoria d’ells: insuficient validació financera del projecte, documentació presentada fora de temps i/o incompleta, desistiment per massa burocratització del procés i concurrència competitiva.   

És per això que PIMEC vol assessorar-te de la millor manera per augmentar les possibilitats d’èxit de la teva sol·licitud. A part d’ajudar-te en la valoració i preparació de l’expedient, un professional extern independent realitzarà un Informe de viabilitat del projecte per reforçar la teva proposta.

No esperis a l’últim moment! Contacta amb nosaltres per valorar les teves opcions d’accedir a aquests ajuts.

A PIMEC, cap empresa sense suport, cap empresa sense ajuts.

 

Contacta amb:

Maria Josep Contreras

mcontreras@pimec.org

Tel. 93 496 45 00