Ajuts del Programa de Cupons a l'ecoinnovació

25 novembre 2015

Ha entrat en vigor la Resolució EMO/1344/2015, de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Innovació i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

L’objecte d’aquest programa és la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Aquest programa consta de 3 categories: cupons de tecnologia, cupons d’innovació i cupons d’ecoinnovació.

La categoria de cupons d’ecoinnovació ofereix 4 tipologies de serveis diferenciats:

1- Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals

2- Ecodisseny de productes i serveis

3- Prevenció i valorització de residus

4- Foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular

Els criteris generals per a l'atorgament de l'ajut són:

 • L'import màxim de l’ajut és de 3.000 € per servei.
 • L’empresa beneficiària cofinança un mínim del 50% del cost del servei.
 • El cost màxim del servei ambiental subvencionable és de 10.000 €.
 • La data de caducitat és de 6 mesos des de la data de la concessió.
 • El servei se subcontracta a enginyeries o consultories ambientals.
 • L'empresa beneficiària cedeix el dret de cobrament del cupó al proveïdor amb els llindars següents:
  • Com a màxim es poden demanar 2 cupons per empresa, any i programa.
  • Com a màxim cada proveïdor pot gestionar 10 cupons.
  • Els beneficiaris han de ser empreses d’entre 6 i 100 treballadors i amb voluntat innovadora i de millora ambiental.
  • Els proveïdors han de ser enginyeries i consultories ambientals del DIRECA o professionals validats com a assessors per Acció en la categoria d’Economia Verda.

La sol·licitud s’ha de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot descarregar des de la pàgina web d’ACCIÓ, fent clic aquí:

Sol·licitud ajut del Programa de Cupons a la Innovació

El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveu aquesta convocatòria està obert fins al 14 de desembre de 2015, sempre que no s’hagi esgotat el pressupost disponible.

Si hi estàs interessat, PIMEC et pot posar en contacte amb alguna de les consultories homologades per ACCIÓ.

Departament de Medi Ambient

Núria Vintró

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pime 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.