Ajuts per a la contractació de personal de manteniment industrial

09 maig 2017
Contracta personal de Manteniment Industrial abans del 31 de juliol i rep una subvenció de fins a 3.931€ o fins a 5.897€ si és major de 30 anys

Necessites incorporar personal tècnic de Manteniment Industrial? Coneixes els programes d'inserció amb subvencions per a les empreses contractadores?

Les empreses que contractin persones joves o persones de més de 30 anys, que compleixin amb els requisits que estableix el programa, podran accedir a incentius econòmics a través de les subvencions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que per tercer any consecutiu promou PIMEC.

 

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

Quins requisits han de reunir els nous treballadors o treballadores?

1. Joves d’entre 18 i 29 anys.

2. Titulació en ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà (que no estiguin cursant formació reglada i que no disposin d’estudis superiors).

3. Estar en situació de desocupació abans de formalitzar la relació laboral.

 

Característiques del programa

1. Formalitzar un compromís de contractació amb el/la participant/s abans d'iniciar la formació.

2. Una vegada finalitzada la formació, formalitzar un contracte laboral amb el nou/s treballador/a d’un mínim de 6 mesos (contracte eventual o indefinit). La jornada pot ser a temps complet o parcial, i la categoria i retribució corresponent segons conveni col·lectiu.

 

30 Plus

Quins requisits han de reunir els nous treballadors o treballadores?

1. Tenir entre 30 i 45 anys.

2. Baix nivell formatiu.

3. Estar en situació de desocupació abans de formalitzar la relació laboral.

 

Característiques del programa

1. Formalitzar un compromís de contractació amb el/la participant/s abans de iniciar la formació.

2. Una vegada finalitzada la formació, formalitzar un contracte laboral amb el nou/s treballador/a d’un mínim de 6 a 9 mesos (contracte eventual o indefinit). La jornada pot ser a temps complet o parcial, i la categoria i retribució corresponents segons conveni.

 

Beneficis per a les empreses:

· Selecció gratuïta de candidats/tes que compleixin els requisits del programa.

· Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2016, proporcional a la jornada de treball i al temps treballat, durant el període de contractació (655,20€ a jornada completa).

· Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.

· Formació gratuïta prèvia a la contractació, organitzada per PIMEC i SICMA21, que inclou mòduls de muntatge i manteniment de sistemes mecànics, manteniment elèctric, manteniment neumàtic i electroneumàtic, diagnosi i manteniment de sistemes automatitzats de producció, seguretat en maquinària i prevenció de riscos laborals (150 hores).

 

Requisits principals per sol·licitar la subvenció

1. L’empresa ha d’estar ubicada a Catalunya.

2. La retribució i categoria professional dels nous treballadors ha de ser la corresponent segons el conveni col·lectiu d’aplicació.

3. No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional i que l’acomiadament hagi estat qualificat d'improcedent o nul. 

 

 

           
       

                                                                                                                                                                                                                                         

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.