Ajuts per a la contractació de majors de 45 anys

19 setembre 2017

NOVA CONVOCATÒRIA 

Foment de la Incorporació de persones majors de 45 anys al Mercat de Treball

Amb l’objectiu de millorar i afavorir la contractació de persones en situació d’atur, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix a les empreses una subvenció per la contractació laboral de persones en situació d’atur (mín. 6 mesos) i majors de 45 anys, amb una durada mínima de 6 mesos, i formalitzats entre el 5 de setembre i el 15 de novembre.

 

Entitats beneficiaries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per a contractar laboralment, i centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

 

Quantia

Beneficis contractació majors de 45 anys en situació d’atur (mín. 6 mesos):

Salari Brut Anual Segons Conveni

Interval % jornada

Candidat proporcionat per l’Oficina de Treball1

Candidat propi

Contracte 6 mesos

Contracte 12 mesos

Contracte 6 mesos

Contracte 12 mesos

De 9.380 a 24.000 euros.

Del 50 % fins el 79%

2.500€

6.000€

2.250€

5.400€

Del 80% fins el 99%

4.000€

9.600€

3.600€

8.640€

100%

5.000€

12.000€

4.500€

10.800€

De 24.001 a 36.000 euros.

Del 50 % fins el 79%

3.750€

8.500€

3.375€

7.650€

Del 80% fins el 99%

6.000€

13.600€

5.400€

12.240€

100%

7.500€

17.000€

6.750€

15.300€

De 36.0001 euros en endavant.

Del 50 % fins el 79%

4.500€

10.000€

4.050€

9.000€

Del 80% fins el 99%

7.200€

16.000€

6.480€

14.400€

100%

9.000€

20.000€

8.100€

18.000€

1 També estan en aquest grup les dones incorporades en una ocupació on estan subrepresentades.

*La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació (corresponent al cost salarial brut, la indemnització per fi de contracte i la cotització a la Seguretat Social).

 

Beneficis contractació majors de 45 anys amb discapacitat major o igual al 33% en situació l’atur:

Salari Brut Anual Segons Conveni

Interval % jornada

Candidat proporcionat per l’Oficina de Treball

Candidat propi

Contracte 6 mesos

Contracte 12 mesos

Contracte 6 mesos

Contracte 12 mesos

De 9.380 a 24.000 euros.

Del 50 % fins el 79%

3.500€

8.000€

3.150€

7.200€

Del 80% fins el 99%

5.600€

12.800€

5.040€

11.520€

100%

7.000€

16.000€

6.300€

14.400€

De 24.001 a 36.000 euros.

Del 50 % fins el 79%

4.750€

10.500€

4.275€

9.450€

Del 80% fins el 99%

8.400€

16.800€

7.560€

15.120€

100%

9.500€

21.000€

8.550€

18.900€

De 36.0001 euros en endavant.

Del 50 % fins el 79%

5.500€

12.000€

4.950€

10.800€

Del 80% fins el 99%

8.800€

19.200€

7.920€

17.280€

100%

11.000€

24.000€

9.900€

21.600€

1 També estan en aquest grup les dones incorporades en una ocupació on estan subrepresentades.

*La subvenció no podrà superar el 75% del cost de la contractació (corresponent al cost salarial brut, la indemnització per fi de contracte i la cotització a la Seguretat Social).

 

Requisits per sol·licitar l’ajut

  • Contractació temporal o indefinida, entre 6 i 12 mesos, a jornada completa o parcial (mínim 50%), de persones majors de 45 anys que portin un mínim de 6 mesos (dels darrers 12) en situació d’atur, inscrites com a demandants d’atur no ocupades (DONO), i que no hagin estat contractades mitjançant un contracte indefinit en els darrers 6 mesos.
  • Contractes subscrits, com a màxim, 2 mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció i fins al 15 de novembre de 2017.
  • Que amb la nova contractació de treball pel qual es sol·licita la subvenció ha d’augmentar el nombre de persones ocupades per l’empresa, en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, de la seva discapacitat, de la seva jubilació per edat, de la seva reducció voluntària del temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent.
  • Compliment de les obligacions tributaries davant l’Estat, la Generalitat, i la Seguretat Social, així com de qualsevol obligació legal o reglamentària.

 

Termini de sol·licitud

Del 5 de setembre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

 

Sol·licituds:

 

Més informació:

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS I FORMACIÓ

Teo Méndez

tmendez@pimec.org

Tel. 93 496 45 00

 

<-- Torna a la pàgina principal dels serveis de Gestió del talent