Ajuts a la contractació per fomentar la integració de persones vulnerables en el mercat ordinari

08 juny 2022
S’ha publicat la Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2022.
 
Se subvenciona a les empreses del mercat de treball ordinari amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat durant l’any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos alguna de les persones següents: 
• Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
• Persones en situació o en risc d'exclusió social, prèviament contractades per empreses d'inserció (EI) que s'hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses 
• Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), en el moment de la contractació. La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada completa. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos, se subvencionarà la part proporcional. 
 
 
 
Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte a l’adreça de correu electrònic següent: sioasdiversitat.tsf@gencat.cat
 
Més informació: smiro@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.