Ajuts als transportistes i les transportistes autònoms que abandonin l'activitat

05 maig 2022
El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual ha autoritzat la concessió d'ajuts per import de 20 milions d'euros a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat per a l'exercici 2022.
 
Poden ser beneficiaris dels ajuts els transportistes i les transportistes autònoms per carretera de més de 63 anys que es comprometin a deixar l'activitat. Tindran prioritat en l'atorgament d'ajuts, en primer lloc, aquells a qui els hagi estat declarada una incapacitat permanent absoluta o total per a l'exercici de la professió de transportista i, en segon lloc, els sol·licitants de més edat.
 
Els ajuts s'atorgaran en règim de concurrència competitiva, en els termes de l'ordre de convocatòria que aviat es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat.
 

Aconsellem les persones professionals en aquesta situació que s'adrecin a la seva gestoria / assessoria per tal que els orientin de la manera més oportuna amb coherència amb les decisions que hagin pres en termes de cotització.

 

Més informació: ahermosilla@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.