Ajut en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per la covid-19

01 desembre 2020

Amb data d’avui, el departament d’Educació ha publicat al DOGC la convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els perjudicis econòmics a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa de la crisi sanitària de la COVID-19.

El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 3 de desembre i estarà obert fins a l’11 de desembre. S’atendran totes les sol·licituds amb dret a ajut que es presentin dins de termini i no es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

Els ajuts es concediran per un import fix, en un pagament únic, quan es resolgui la convocatòria, en funció de la modalitat de l'ajut que se sol·liciti:

-Modalitat A: per a activitats d'educació en el lleure en cap de setmana, 500 euros (en el cas de federacions i coordinadores d'entitats, 500 euros per cada centre o agrupament adscrit).

-Modalitat B: per al lleure educatiu entre setmana i les activitats extraescolars (Epígrafs IAE: 932.1 i 933.9), 3.500 euros per sol·licitant.

-Modalitat C: per a titulars o gestors o gestores d'instal·lacions juvenils registrades, 5.000 euros per sol·licitant.

Es pot presentar una sol·licitud per cada modalitat de l'ajut sempre que se'n compleixin els requisits.

 

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les entitats, empreses, associacions, federacions, centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars que compleixin els requisits, segons cada modalitat d'ajut.

Termini presentació sol·licituds: des de les 9:00 hores del 3 de desembre de 2020 fins a les 20:00 hores de l'11 de desembre de 2020

Presentació sol·licituds: http://tramits.gencat.cat/

 

Pots consultar aquesta infografia per a més informació.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.