Ajut de 200 euros per a persones professionals autònomes

29 juny 2022

Ha entrat en vigor el Reial decret llei 11/2022 que estableix, entre d’altres, algunes mesures per a fer front a determinades situacions de vulnerabilitat social i econòmica. 

Dins d’aquestes mesures, i amb la finalitat de pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna en situacions de vulnerabilitat econòmica, no cobertes per altres prestacions de caràcter social, el Reial decret llei inclou l’aprovació d’una línia directa d’ajut a persones físiques de baix nivell d’ingressos, concretada en la percepció de 200 euros en un únic pagament.

Les persones professionals autònomes podran beneficiar-se d’aquest ajut de 200 euros si les seves rendes, sumades a les rendes de les persones que convisquin amb elles en el mateix domicili, no superen els 14.000 euros anuals i el seu patrimoni, exceptuant l’habitatge habitual, no supera els 43.196,40 euros

Aquest ajut es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre de 2022, omplint el formulari habilitat a tal efecte en la seu electrònica de l’Agència Tributària. 

Passats tres mesos des d’aquesta data, si no s’ha rebut transferència de l'import de l'ajut, la sol·licitud es considerarà desestimada.

 

Més informació:

Senwei Zhou szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.