Mesures d'igualtat per a les pimes

Ajudes de fins a 5.000 € a empreses i organitzacions de 149 persones o menys per a l’elaboració de plans d’igualtat

25 novembre 2020

Ja fa més d’una dècada que el marc legal va establir l’obligatorietat de totes les entitats de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral mitjançant l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

El 2019, arran de l’aprovació del RD6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, es fa un pas més i es rebaixa el llindar d’empreses obligades per aquest marc legal de 250 a 50 persones treballadores. Per tant, en un escalat de 3 anys des de l’entrada en vigor del RD, totes les empreses i organitzacions de 50 o més persones hauran de disposar d’un pla d’igualtat.

  • L’any 2020 hi estan obligades totes les empreses de més de 150 persones
  • L’any 2021 hi estaran obligades totes les empreses de més de 100 persones
  • L’any 2022 hi estaran obligades totes les empreses de més de 50 persones.

El pla d’igualtat és una clara inversió per garantir els objectius integrals de l’entitat, per introduir a les empreses formes innovadores de gestió i millora de la seva eficàcia organitzativa, i contribueix alhora a transmetre una imatge positiva.

Per tal d’ajudar les empreses en el compliment del marc legal, la Direcció General d’Igualtat ha aprovat  la convocatòria de subvencions a través de la: RESOLUCIÓ TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

Entitats beneficiàries:

  • Entitats (empreses o organitzacions) de 149 o menys persones treballadores
  • Els projectes hauran de tenir caràcter anual i han de ser executats entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Import màxim per projecte:

  • Fins a 2.000 euros si la plantilla és d’entre 10 i 19 persones treballadores
  • Fins a 3.000 euros si la plantilla és d’entre 20 i 49 persones treballadores
  • Fins a 4.000 euros si la plantilla és d’entre 50 i 99 persones treballadores
  • Fins a 5.000 euros si la plantilla és d’entre 100 i 149 persones treballadores.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • Del 26 de novembre fins al 4 de desembre

 

Trobareu tota la informació sobre la convocatòria a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat

Per a qualsevol consulta al llarg de l’elaboració del tràmit, o si necessiteu assessorament durant l’elaboració del projecte, podeu posar-vos en contacte amb PIMEC:
Departament Jurídic
93 496 45 00