Les agrupacions empresarials podran presentar projectes mancomunats als nous fons europeus NGEU

04 gener 2021

Amb l’aprovació el 16 de desembre al Parlament Europeu del pressupost ordinari i extraordinari de la UE per als propers anys, comença el compte enrere per a l’arribada dels nous fons europeus per a la recuperació, coneguts com a Next Generation EU (NGEU).

De fet, el Govern espanyol ja ha distribuït una primera partida d’uns 10.000 milions d’euros vinculada al nou programa REACT-EU, també destinat a la recuperació i cohesió, mentre que el gruix dels 27.000 milions ja previstos als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2021 podria arribar a partir del proper mes de març.

Per a facilitar la distribució d’aquests fons, el 31 de desembre el BOE va publicar el Reial Decret-Llei 36/2020, de Mesures Urgents per a la Modernització de les Administracions Públiques i per a l’Execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Disposició 17340 del BOE núm. 341 de 2020).

El RDL preveu un seguit de mesures per a facilitar i agilitzar l’aplicació dels fons NGEU, la majoria de caràcter administratiu. Entre les mesures en trobem, però, algunes que afecten les agrupacions empresarials com a promotores i beneficiàries dels fons europeus:

 • Es dota la figura del Projecte Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) d’un important caràcter tractor i de conversió del teixit productiu del país, impulsat per un seguit d’empreses o institucions.
   
 • EL RDL estableix un Registre públic d’entitats impulsores de PERTE del Ministeri d’Hisenda, que s’haurà de crear en el termini de tres mesos, és a dir, abans del 31 de març.
   
 • Tot i que el RDL defineix de forma genèrica els PERTE, el Ministeri d’Indústria ja va anunciar el passat 10 de desembre els requisits concrets dels PERTE de la seva competència, és a dir, per a projectes tractors relacionats amb la indústria, el comerç i el turisme: Un import mínim de 40 milions d’euros per projecte; un mínim de 5 entitats participants; un mínim de 40% de les entitats considerades com a pimes; i un impacte en més d’una comunitat autònoma.
   
 • El Ministeri d’Indústria recollirà propostes de PERTE, amb els requisits anteriors, fins al 20 de gener a través del correu electrònic: pertes_sgipyme@mincotur.es Caldrà però emplenar les plantilles disponibles a la pàgina web.
   
 • El Ministeri de Transició Ecològica també està llençant un recull de projectes estratègics (expressions d’interès) en matèria de mobilitat sostenible, fins al 29 de gener. En aquest cas, no hi ha uns requisits específics, com als PERTE del Ministeri d’Indústria, i es fomenta la presentació  de projectes mancomunats. Cal emplenar la documentació disponible al web https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=378 i fer-la arribar al correu: bzn-electromov@miteco.es
   
 • En qualsevol cas, el RDL 36/2020 permet i promou la participació agrupada als projectes europeus NGEU. El seu article 67 preveu que aquesta es pugui fer sense crear una nova entitat jurídica; només cal un acord intern entre els membres del grup o consorci.

Des de PIMEC recomanem que els gremis, associacions i col·lectius d’empreses treballin projectes conjunts, encara que no compleixin els requisits dels PERTE, i ens els comparteixin a través del web, per tal de fer-los arribar als organismes corresponents: https://www.pimec.org/ca/fitxa-projectes-mancomunats-ngeu

En qualsevol cas, totes aquestes expressions d’interès no són vinculants i caldrà esperar les convocatòries públiques que es faran d’aquí uns mesos per a poder optar als fons de manera ja formal. Atès, però, el gran volum de recursos que s’hauran de gastar en poc temps, la sol·licitud agrupada podria ser una fórmula òptima tant per a les administracions com per a les empreses.