Actualització de mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional del SOC

04 juny 2021

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EMT/1720/2021, de 31 de maig, per la qual s'actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Aquests preus es van establir a partir de l'Estudi de Costos de les Accions del Sistema de Formació Professional per l'Ocupació encarregat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, estudi que també preveu la metodologia i els índexs a utilitzar per a la seva actualització.

La present Resolució té per objecte actualitzar el cost per persona participant i hora de formació que pot ser objecte de finançament públic, mitjançant el sistema de mòduls, per a les diferents especialitats formatives, segons la família professional i la modalitat d'impartició. 

Aquesta actualització de preus serà aplicable pels programes de convocatòries de subvencions que es convoquin des de la seva entrada en vigor.

 

Pots consultar la publicació de la Resolució al DOGC aquí.

 

Més informació:

Sílvia Miró

Directora Àrea de Treball de PIMEC

smiro@pimec.org

 

 
 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.