Acord parcial del conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

13 juliol 2022

Ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’acord Parcial pel qual s’acorda l’acord d’actualització salarial del 2021 sense efectes retroactius i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2022.

El referit acord s’ha signat a la llum del previst a l’article 41, Garantia Salarial, del text convencional dels anys 2020 i 2021 pels conceptes retributius que es preveuen en el conveni col·lectiu.

Així, l’acord estableix un increment del 4% en la totalitat de conceptes retributius convencionals que no podrà ser compensat ni absorbit. Les quanties abonades des de l'1 de gener de 2022, en concepte de “a compte conveni” o qualsevol altre concepte de naturalesa similar, que vagi a compte de la revisió tècnica. I de ser superiors a aquesta, les diferències aniran a compte del conveni del 2022.

El termini per aplicar l’increment és en el mes següent al de la publicació, això és, agost del 2022.

 

Més informació: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.