Aconsegueix el distintiu Igualtat a l'Empresa

19 febrer 2019
S'obre el termini per presentar candidatura per obtenir el distintiu “Igualtat a l´Empresa” corresponent a l'any 2018.

El BOE de l'11 de febrer de 2019 ha publicat l'Ordre PCI/120/2019, per la qual es convoca la concessió del distintiu “Igualtat a l´Empresa” corresponent a l´any 2018, i on s'estableixen les bases reguladores,

Amb la finalitat de reconèixer i estimular la feina de les empreses compromeses amb la igualtat, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, preveu al seu article 50 la creació d´un distintiu empresarial en matèria d´igualtat per aquelles empreses que destaquin per l´aplicació de polítiques d´igualtat entre dones i homes en les condicions de treball, en els models d´organització i en altres àmbits, com els serveis, productes i publicitat de l´empresa.

Les empreses mereixedores del distintiu seran aquelles que destaquin rellevantment i especialment en l´aplicació i implantació de plans i polítiques d´igualtat d´oportunitats de dones i homes, i a més passaran a formar part de la xarxa d´empreses amb distintiu “Igualtat a l´Empresa” o xarxa DIE. La finalitat d’aquesta xarxa és potenciar l´intercanvi de bones pràctiques i experiències en matèria d´igualtat entre dones i homes a l´àmbit laboral.

Així mateix, i d´acord amb la normativa que regula aquesta distinció d’excel·lència, la valoració que es realitzi de les candidatures de les petites i mitjanes empreses, es farà de manera separada de les valoracions de les grans empreses, donada la gran diferència existent entre els recursos humans i materials d´ambdues.

El termini de presentació de candidatures és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l´ordre. Per tant, el termini de presentar candidatures romandrà obert des del 12 de febrer de 2019 fins el 12 d´abril de 2019, ambdós inclosos.

Les empreses que implementen o adopten polítiques i procediments en matèria d´igualtat promouen entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones combatent qualsevol tipus de discriminació i contribuint a la igualtat de gènere fita del ODS 5. 

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de plans i mesures d’igualtat.

Per a més informació, podeu adreçar-vos al nostre Departament Jurídic i Laboral al següent número de tel. 934 964 500 o bé per correu electrònic iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.