Aclariments respecte als criteris de la línia d’avals de l’ICF i Avalis

20 març 2020

La Generalitat de Catalunya ha puntualitzat dos canvis en el criteri d’aplicació de la línia d’avals de 1.000 milions d’euros que va anunciar aquest dilluns, 16 de març, i que a PIMEC vam comunicar amb aquesta notícia. Aquesta línia d’avals, establerta a través de l’Institut Català de Finances i Avalis, va dirigida a les empreses catalanes que estiguin patint l’impacte del coronavirus, i aquest divendres el govern ha detallat dos canvis en els requisits d’accés i destí: 1) que l’aplicació d’aquest préstec no pot anar destinada a compromisos financers anteriors, sinó sempre a nou finançament; 2) que l’import mínim del préstec no serà de 100.000 euros, sinó de 50.000 euros.

 

En aquest sentit, la nova línia d’avals té els següents requisits de destí:

  • El préstec es pot aplicar a incrementar les disponibilitats de finançament actuals de l’empresa.
  • El préstec es pot aplicar a fer front a compromisos de pagament habituals, incloent-hi quotes de préstecs.
  • El finançament de l’ICF-Avalis ha de comportar un increment net de la Cirbe.

 

Així doncs:

Puc aplicar el suport financer a cancel·lar altres línies de finançament?

No, la nova línia de finançament ICF-Avalis Liquiditat va orientada a dotar les empreses de nova liquiditat perquè puguin compensar els efectes econòmics negatius del Covid-19, no a cancel·lar compromisos financers anteriors.

Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Sí, ja que el pagament de quotes es correspon amb les necessitats corrents de finançament de l’empresa i no amb la cancel·lació i reestructuració de les línies existents.  

 

D’altra banda, l’import mínim del préstec s’ha rebaixat de 100.000 euros a 50.000 euros, de manera que les petites empreses, les microempreses i els autònoms tindran més facilitat per accedir-hi.

 

Amb tot, les condicions generals del préstec-aval són aquestes:

A qui va adreçat

-Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència del Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

Imports

-L’import mínim del préstec serà de 50.000 €. L’aval serà aportat segons import d’acord amb el següent:

 

-De 50.000 € a 1.000.000 € per a operacions amb entitats financeres amb suport Avalis.

-A partir 1.000.000 € per a operacions amb entitats financeres amb suport Avalis.

Condicions del préstec

-Tipus màxim: Euríbor més diferencial fins a 2,5 punts.

Condicions Aval

-Comissió anual de l’1% de la quantitat avalada (impacte del 0,75 % sobre l’import del préstec).

-Sense comissió obertura.

-Sense comissió cancel·lació d’aval.

Període

-Un total de 4 anys dels quals 1 és de carència.

Aplicació préstec

-A incrementar les disponibilitats de finançament actuals de l’empresa.

-A fer front a compromisos de pagament habituals incloent quotes de préstecs.

-El finançament ICF – AVALIS liquiditat ha de portar a increment net de la CIRBE.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.