Accions formatives vinculades a les exempcions en la cotització a la Seguretat Social dels ERTOs

13 octubre 2021
Una oportunitat per millorar les competències professionals.

Arran de la publicació del Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, s’estableixen noves mesures vinculades a la formació de les persones en situació d’ERTO que passem a analitzar a continuació. Una de les principals novetats que s’incorporen és la vinculació entre les exoneracions a la Seguretat Social i la formació a les persones treballadores afectades.

Formació i exoneracions a la S.S.

Les empreses amb ERTO vigent podran aplicar-se exoneracions a la quota empresarial de seguretat social, pels mesos de novembre de 2021 a febrer de 2022, en funció de la seva grandària i de la realització de formació. 

 • Empreses que a 29 de febrer de 2020 tinguessin 10 o més persones treballadores (o assimilades a l’alta): 
 • 40% d’exoneració en el cas de no realitzar accions formatives. 
 • 80% d’exoneració en el cas de realitzar accions formatives. 
 • Empreses que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 10 persones treballadores (o assimilades a l’alta): 
 • 50% d’exoneració en el cas de no realitzar accions formatives. 
 • 80% d’exoneració en el cas de realitzar accions formatives. 

 

Les exoneracions en el supòsit de realitzar accions formatives seran també aplicables a les empreses i entitats que, en virtut de la disposició addicional primera del RDL 11/2021, pertanyen a un sector d’activitat amb una alta taxa d’afectació per ERTO i una baixa taxa de recuperació (força major, ERTO en trànsit de força major a ETOP, ETOP, integrants cadena de valor, dependents d’altres empreses), sempre amb observança del CNAE-09 en el que es classifiqui l’activitat de l’empresa a efectes de determinació dels tipus de cotització per a accidents de treball i malalties professionals. 

Les empreses i entitats que tinguin autoritzats ERTO per impediment de l’activitat es podran beneficiar de l’exoneració del 100% de la quota empresarial a seguretat social que correspongui durant el període de tancament. 

L’accés a exoneracions generarà un nou compromís, de 6 mesos, de manteniment de l’ocupació que s’acumularà als compromisos anteriors que no s’hagin esgotat temporalment. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), en comunicació amb la TGSS, verificarà la realització de la formació i la Inspecció de Treball i Seguretat Social iniciarà expedients sancionadors i liquidatoris en el cas que es detectin incompliments.

Accions formatives

Les empreses que prorroguin els ERTOs podran aplicar l’exoneració de fins al 80% si formen a les persones afectades per ERTO, amb l’objectiu de millorar-los les competències professionals i l’ocupabilitat, raó per la qual es prioritzen les accions dirigides a les necessitats reals de les empreses i de les persones treballadores, incloses les competències digitals. Així, a l’article 3 s’estableix que les empreses amb expedients de regulació temporal que compleixin les condicions requerides hauran de desenvolupar, com a màxim fins al 30 de juny de 2022, accions formatives per a cada persona que estigui afectada per ERTO entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, que és el període de la pròrroga. El període de sol·licitud de la pròrroga és entre l’1 i el 15 d’octubre.

El nombre d’hores de formació que haurà de rebre cada persona treballadora afectada per ERTO, serà el següent:

 • mínim de 30 hores de formació (empreses amb plantilla entre 10 i  49 persones).
 • mínim de 40 hores de formació (empreses amb plantilla superior a 50 persones).

La formació s’haurà de portar a terme durant el temps de reducció de jornada o suspensió del contracte o en temps de treball. Prèviament caldrà que l’empresa presenti la comunicació de les persones en ERTO que es beneficiaran de la formació, juntament amb una declaració responsable que constati el seu compromís de realització de les accions formatives.

La formació ha de complir amb els requeriments previstos a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, i és imprescindible que l’empresa informi la RLT de l’empresa de les accions formatives que desenvoluparà.

El RDL estableix també que les empreses que formin persones afectades per ERTO tindran dret a un increment del crèdit formatiu per al finançament d’accions formatives dins de la iniciativa de formació programada per les empreses, a través de la qual les empreses reben bonificacions per formació que realitzen les seves persones treballadores. L’increment de crèdit s’atorgarà en funció de la dimensió de l’empresa:

 • Entre 1-9 persones: 425 euros per persona
 • Entre 10-49 persones: 400 euros per persona
 • Més de 50 persones: 320 euros per persona

Per poder gaudir d’aquestes bonificacions per formació a càrrec del crèdit formatiu cal fer les comunicacions pertinents, respectant els terminis establerts (Llei 30/2015).

 

PIMEC disposa de paquets formatius que, en compliment dels requisits i condicionaments legals, permeten a les empreses accedir a les exoneracions mentre formen i preparen al seu talent per als nous reptes de futur.

Aprofita l’oportunitat per millorar les competències professionals del teu equip a través de l’oferta formativa que hem dissenyat:

 • Competències Digitals (Excel, Word, Ciberseguretat...)
 • Desenvolupament d’habilitats (Gestió del temps, Treball en equip, Comunicació...)
 • Idiomes (Anglès, Francès, Italià...)

Aquestes accions formatives estan adaptades als requeriments de la normativa actual. Així mateix, des de PIMEC t’assessorarem en la gestió de les tramitacions necessàries davant la FUNDAE (SEPE); i t’acompanyarem en el disseny d’altres accions formatives a mida amb l’objectiu d’adaptar-les a les teves necessitats.

Més informació i contacte:

Raúl Sasot

rsasot@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.