El 7 de març 2021 finalitza el termini per registrar el pla d’igualtat per a les empreses de 100 o més persones treballadores

11 novembre 2020

El passat 14 d’octubre van publicar-se dos Reials Decrets que amplien les obligacions que tenen totes les organitzacions en matèria d’igualtat. El Reial Decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, i el 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Ambdós concreten el marc normatiu que ja va modificar el Reial Decret 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l’ocupació.

En aquest document s’establia que en un termini de 3 anys des de la seva entrada en vigor, les organitzacions de 50 o més persones treballadores havien de tenir registrat el seu pla d’igualtat.

Aquest proper 7 de març de 2021 finalitza el termini perquè les empreses de 100 o més persones treballadores registrin els seus plans d’igualtat, d’acord amb la normativa concretada al Reial Decret 901/2020.

És per això que des del departament jurídic de PIMEC et podem assessorar i fer un acompanyament per implementar el PLA D’IGUALTAT a la teva empresa.

 

Per a més informació pots contactar amb:

Sra. Itziar Ruedas

iruedas@pimec.org

Responsable polítiques d’igualtat