El 50% de la teva facturació de 2019 depèn d’una empresa? S’acaba el temps per fer la sol·licitud d'empresa dependent

16 octubre 2020

El pròxim 19 d’octubre de 2020 s’acaba el termini per a sol·licitar el caràcter de dependència i/o integració en la cadena de valor d’empreses que, pel fet de tenir un CNAE dels que apareixen llistats a l'annex primer del Reial Decret-llei 30/2020, són considerades pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat.

 

Exhaurit el termini, aquesta sol·licitud no es podrà presentar i, per tant, no es podrà accedir a les exoneracions de quota empresarial de seguretat social previstes fins al 31 de gener de 2021.

 

Més informació:

Marc Bueno

mbueno@pimec.org