Col·labora

Amb la teva col·laboració la Fundació PIMEC acció social busca la complicitat d’aquelles empreses, institucions, entitats i persones particulars que ens ajudin a seguir realitzant les activitats i els diferents projectes en els quals estem treballant.

Hi ha diferents maneres de participar amb la solidaritat empresarial i oferir el teu suport; en tots els casos et mantindrem informat de l'evolució del programa finançat mitjançant un informe tècnic i econòmic. 

 

Per què col·laborar?

Perquè integres a la cultura corporativa de la teva empresa valors com la responsabilitat, la solidaritat, el canvi positiu i la innovació social.

  • Millores la valoració: les empreses que posseeixen polítiques d’RSE solen ser més ben avaluades en el mercat que les que no tenen.
  • Millores la imatge corporativa: per tant, els teus productes, serveis i marca aconsegueixen un major presència davant el mercat i la comunitat ja que augmenta la confiança en el producte o servei.
  • Clima laboral i motivació: millora el clima laboral i, per tant, el rendiment, la cohesió i el compromís per part de les persones treballadores quan estan implicades en iniciatives solidàries.
  • Canvi social: l’aplicació d’algunes accions d’RSE pot ajudar a reduir problemes socials; per tant, s'aconsegueix algun petit però significatiu canvi social. S'enforteixen les xarxes de confiança amb la comunitat, la clientela i la cadena de proveïment
  • Beneficis fiscals (1) : tindràs dret a beneficis fiscals a l’Impost sobre la Renda de Persones Fisiques (IRPF) i a l'Impost de Societats. 
 

(1)   L'import de la col·laboració en qualitat de donació, és susceptible de deducció de la quota de l’impost de societats o de l’impost de la renda de les persones físiques segons el que estableixen els articles 19 i 20 de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge, d’acord amb la nova redacció de la Disposició Final 2a del RDL 17/2020, de 5 de maig.

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.