acta_principi_dacord_de_la_comissio_negociadora_del_c.c._industria_siderometallurgica_provincia_de_barcelona.pdf