FAQS Premis Pimes 2023

PRESENTACIÓ CANDIDATURES

 

· S’ha de pagar per presentar-se als Premis Pimes?

No, la presentació de candidatures és totalment gratuïta.

 

• Em puc presentar a més d’una categoria de premis?

Sí, sempre que es compleixin els requisits, una mateixa empresa es pot presentar a més d’una categoria.

 

• Per què només poden optar als Premis les empreses amb menys de 250 treballadors i menys de 50 milions d’euros de xifra de negoci?

Els Premis Pimes és una iniciativa de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, l’agent social més representatiu a Catalunya de les MIPIMES, les micro, petites i mitjanes empreses i les persones autònomes de Catalunya. Per tant, es premien les iniciatives empresarials de les Mipimes i les persones autònomes.

Segons la Unió Europea, es consideren Mipimes les empreses que: ocupen menys de 250 persones,  i el volum de negocis anual de les quals no excedeix els 50 milions d'euros, o bé el seu balanç general anual no excedeix els 43 milions d'euros.

 

• Què s’entén per xifra de negocis?

La xifra de negocis és el volum de facturació d’una empresa en un temps determinat. Altrament dit, són els ingressos d’una empresa per la venda o prestació de serveis. En aquest cas, ens referim al fet que la xifra de negocis ANUAL no sigui superior a 50 milions d’euros.

 

•Si el meu negoci forma part d’un grup d’empreses, com he de comptabilitzar el nombre de treballadors i la xifra de negocis, per cada unitat, o la suma del grup?

La presentació de candidatures es farà per unitat de negoci legalment constituït com a empresa, és a dir, per cada NIF diferent. Per tant, comptaran com a persones treballadores i xifra de negocis els d’un negoci en particular, sense sumar-se a les de la resta d’empreses del grup.

 

• Com podem fer efectiva la presentació d’una candidatura?

Per presentar-se als Premis Pimes cal: 

  1. Entrar a la pàgina web premispimes.org.
  2.  Descarregar el PDF de la fitxa de la categoria del Premi al qual es vol optar.
  3. Emplenar el PDF editable a l’ordinador i guardar-ne la còpia.
  4. Enviar dit l’esmentat PDF emplenat a l’atenció de Míriam Juan, al correu electrònic premispimes2023@pimec.org.
  5. L’empresa rebrà un correu de confirmació conforme s’ha rebut la candidatura. En cas d’identificar que falten dades o que són incorrectes, se n’informarà l’empresa per tal d’esmenar-ho.

 

• És possible presentar la candidatura per una altra via que no sigui correu electrònic?

No, la presentació de candidatures es realitza amb l’enviament del correu electrònic a premispimes2023@pimec.org, adjuntant la fitxa PDF de la categoria correctament emplenada.

 

• A banda del PDF de la fitxa de la categoria, puc enviar altra documentació? Quina?

Sí, és imprescindible que les empreses que vulguin presentar candidatura enviïn el formulari PDF de la fitxa emplenat, i, a més, al mateix correu poden adjuntar altres documents com ara una presentació de l’empresa, un catàleg de productes o serveis, un document amb informació corporativa, o l’enllaç a un vídeo.

 

• Quins criteris es fan servir per a l’elecció de l’empresa guanyadora?

El jurat escollirà els guanyadors segons els criteris propis i específics de cada categoria. Com a criteris generals comuns, el jurat valorarà especialment les empreses que destaquin per la millora de la productivitat, l’avenç tecnològic, l’evolució de la plantilla i dels establiments, si escau, que operen amb pràctiques innovadores, creatives o exemplars de responsabilitat social empresarial, i que demostrin, al mateix temps, tenir un impacte positiu en la societat i estimulin altres empreses a adoptar aquestes pràctiques com a part de l’estratègia de desenvolupament dels valors empresarials en els territoris o les societats en què operen. Així mateix, el jurat valorarà que desenvolupin la seva activitat vetllant per la salut i la seguretat en el treball de les persones treballadores.

 

• Quan sabré si la meva empresa ha guanyat el premi al qual hem optat?

Les empreses guanyadores dels Premis Pimes coneixeran la seva condició de guanyadores el mateix dia de la celebració del sopar solidari d’entrega dels Premis Pimes, el 27 de juny de 2023.

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.