Convocatòria d'ajuts: Cupons a la Innovació 2019 

Oberta la convocatòria per optar als ajuts de Cupons a la Innovació 2019. El termini de sol·licitud finalitza el 4 de desembre de 2019.

Enguany ha entrat en vigor la Resolució EMC/2692/2019, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts dels Cupons a la Innovació.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Aquests ajuts es divideixen en 4 categories: cupons d’innovació, cupons d’economia circular, cupons de fiscalitat i cupons de propietat industrial.

 

Els Cupons d'Economia Circular subvencionen a empreses la contractació de serveis d'economia circular a proveïdors acreditats amb l'objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.


 

Cupons d'Economia Circular

 

El servei d'economia circular que es pot subvencionar mitjançant aquesta categoria és:

 

Ecodisseny de productes,serveis i/o processos

En el cas de productes, serveis o processos ja existents, serveis adreçats a analitzar el seu impacte ambiental al llarg del cicle de vida del producte/servei i identificar i testar propostes de millora o serveis adreçats a desenvolupar noves aplicacions de materials reciclats; i en el cas de nous productes, serveis o processos, serveis adreçats a ecodissenyar el producte/servei/procés amb l'objectiu de minimitzar els impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida. Les propostes d'accions poden incloure, entre d'altres, mesures per disminuir el consum de recursos, allargar la vida útil dels productes, prevenir la generació de recursos o facilitar la reutilització i el reciclatge.

 

Els criteris generals per a l'atorgament de l'ajut són:

 • Lajut serà d'un màxim de 5.000 euros, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionable.
 • El cost màxim del servei ambiental subvencionable és de 14.000 €.
 • La data de caducitat és de 8 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 • El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment del pressupost.
 • El servei se subcontracta a:
  • ​Agents tecnològics amb el segell TECNIO.
  • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d'Economia Verda.
 • L'empresa beneficiària cedeix el dret de cobrament del cupó al proveïdor amb els llindars següents:
  • Com a màxim es poden demanar 2 cupons per empresa, de categories diferents, sempre que un d’ells sigui de fiscalitat o de propietat industrial.
  • Com a màxim cada proveïdor pot gestionar 5 cupons.
  • Els beneficiaris han de ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya i tenir, com a mínim, 5 anys de vida, així com una plantilla  d’entre 5 i 250 treballadors el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
  • Els proveïdors han de ser agents tecnològics amb el segell TECNIO o assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Economia Verda.

 

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’ha de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la pàgina web d’ACCIÓ, i que adjuntem a continuació:

Sol·licitud ajuts dels cupons a la innovació

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveu aquesta convocatòria està obert fins al 4 de desembre de 2019, sempre que no s’hagi exhaurit abans el pressupost disponible.

 

Si esteu interessats en aquest servei, podeu posar-vos en contacte amb PIMEC.

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu

Cupons d'Economia Circular

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacet amb tu:

www.pimec.org
Viladomat 174, 08015 Barcelona
Tel. 93 496 45 00

Segueix-nos TW LI FB FL YO