TOT EL QUE POTS TROBAR EN AQUESTA PÀGINA

 

.

ASPECTES JURÍDICS, LABORALS I FISCALS

 

FAQS JURÍDIC: Preguntes i respostes 30/3/2020: El Govern espanyol aprova un permís retribuït recuperable a partir d'avui per a les persones treballadores

FAQS JURÍDIC: Consultes que ens estan arribant al departament  jurídic i laboral de PIMEC en relació amb l’afectació que el coronavirus està tenint en algunes empreses. 

3/4/2020: Nota interpretativa sobre el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè del sector industrial

3/4/2020: Interrupció en la durada dels contractes temporals inclosos en els ERTO

2/4/2020: ERTOs de força major aprovats per silenci administratiu i durada de les mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada

1/4/2020: Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020

1/4/2020: Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2020

31/3/2020: El Govern espanyol aprova un nou Reial Decret Llei amb mesures per a pimes i autònoms

31/3/2020: Model de declaració responsable per justificar els trajectes entre el lloc de treball i el de residència

31/3/2020: La Generalitat defineix un procediment per garantir l’activitat de les empreses industrials essencials

31/3/2020: Permís retribuït recuperable dels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials

30/3/2020: Informacions destacades del reial decret llei 9/2020, de 27 de març

29/3/2020: Davant l’anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, respecte a l’obligació per part de les empreses d’avançar el pagament de 15 dies de permís retribuït recuperable:  “La mesura és improvisada, poc responsable i de nul·la sensibilitat empresarial”. PIMEC lamenta que amb mesures com aquesta no ens en sortirem bé d’aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant el nostre futur econòmic.

27/3/2020: Mesures laborals aprovades al Consell de Ministres extraordinari

25/3/2020: Com poden les empreses sol·licitar la prestació per desocupació en nom dels treballadors en els casos d’ERTO derivats del Covid-19?

23/3/2020: ERTOs per Covid-19: quan és obligatòria la sol•licitud a la Direcció General d'Ocupació del Ministeri de Treball i Seguretat Social

22/3/2020: Criteri de la Direcció General de Treball sobre Expedients suspensius i de reducció de jornada pel Covid-19

21/3/2020: Quines activitats poden presentar ERTOs per força major derivats del Covid-19?

21/3/2020: Quines mesures hi ha previstes per a l’exempció de quotes a la Seguretat Social?

20/3/2020: Mesures de protecció per desocupació per a treballadors fixos discontinus o amb treballs fixos periòdics afectats pel Covid-19

20/3/2020: Mesures en matèria de fiscalitat i de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

19/3/2020: Autoavaluació per a empreses en relació a la prevenció dels riscos laborals 

19/3/2020: Mesures extraordinàries aprovades pel Govern espanyol en els terminis concursals

18/3/2020: Segon decret del Govern de la Generalitat amb mesures urgents per mitigar els efectes del coronavirus en l’economia i l’ocupació

17/3/2020: El Consell de Ministres aprova un paquet de mesures econòmiques i laborals

17/3/2020: Mesures fiscals de l’Ajuntament de Barcelona davant l’afectació pel Covid-19

17/3/2020: Documentació necessària per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives i la finalització del procediment

17/3/2020: Certificat per a les persones treballadoresPosem a la teva disposició el certificat oficial, justificant de desplaçament per raó de treball, per tal que el puguis personalitzar amb les dades de l'empresa, i de cada un dels treballadors - que en aquesta situació han de desplaçar-se per motius de feina -, de manera que dits treballadors el puguin dur a sobre i mostrar en cas que les forces d'ordre públic els ho demanin. Clica aquí per descarregar el document de text.

16/3/2020:  Procediments laborals per força major

16/3/2020: Mesures per a facilitar l'ajornament de deutes tributaris

14/3/2020: Qüestions importants a tenir en compte per poder procedir a fer un ERTO

13/3/2020: Mesures aprovades pel Govern espanyol en l’àmbit laboral

13/3/2020: Mesures aprovades pel Govern espanyol en l’àmbit fiscal

13/3/2020: Quan es pot aplicar un ERTO per causa de força major?

 

 

 

 

31/3/2020

Informació Coronavirus: Preguntes freqüents sobre el Real Decret Llei 10/2020 que regula el permís retribuït recuperable per les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

Estrella Rincón, Directora del Departament Jurídic de PIMEC, ens respon a les preguntes freqüents sobre el Real Decret Llei 10/2020 que regula el permís retribuït recuperable per les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

 

23/3/2020

Informació Coronavirus: Mesures de flexibilitat recomanades.

Per tal de poder fer sostenibles en el temps els ajuts a les empreses, Elena de la Campa, Directora de Relacions Laborals i Negociació col·lectiva de PIMEC, explora les vies alternatives de flexibilitat, que des de PIMEC recomanem, abans d’aplicar mesures tant dràstiques com un ERTO.

 

 

13/3/2020

Informació Coronavirus: Expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

La directora del departament jurídic de PIMEC, Estrella Rincón, ens dona informació respecte de com tramitar un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major.

 

 

23/3/2020

Informació Coronavirus: Tramitació incapacitat temporal

Guillem Angeles, advocat del departament jurídic de PIMEC, ens dona instruccions aclaridores sobre el procediment de tramitació de la incapacitat temporal per causa relacionada amb el Covid-19. 

 

 

Torna al menú

SUPORT FINANCER

 

FAQS FINANÇAMENTPreguntes freqüents en l'àmbit del finançament en relació als efectes del Covid-19

3/4/2020: Convocatòria d'ajuts als autònoms amb pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19

3/4/2020: El Govern de la Generalitat aprova les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia

3/4/2020: La PMcM urgeix que mitjançant un Reial decret llei s'obligui a liquidar els pagaments pendents i obligatoris a proveïdors

2/4/2020: El Govern de la Generalitat impulsa un paquet de mesures per incrementar la liquiditat d’empreses i famílies

2/4/2020: SOREA congela el pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant l’estat d’alarma

1/4/2020: Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020

31/3/2020: Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels crèdits concedits arran de la crisi de la Covid-19

31/3/2020: El Govern espanyol aprova un nou Reial Decret Llei amb mesures per a pimes i autònoms

31/3/2020: Redueix el cost elèctric de la teva empresa durant l’estat d’alarma!

29/3/2020: Davant l’anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, respecte a l’obligació per part de les empreses d’avançar el pagament de 15 dies de permís retribuït recuperable:  “La mesura és improvisada, poc responsable i de nul·la sensibilitat empresarial”. PIMEC lamenta que amb mesures com aquesta no ens en sortirem bé d’aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant el nostre futur econòmic.

27/3/2020: Com funcionen les línies d’avals del govern espanyol i el govern català?

26/3/2020: El Govern de la Generalitat constitueix el fons de garantia per a la línia ICF-Avalis Liquiditat amb una dotació de 750 milions d’euros

25/3/2020: En marxa el primer tram d’avals a empreses i autònoms

24/3/2020: El Consell de Ministres aprova les condicions per posar en marxa el primer tram de la línia d’avals per a empreses

23/3/2020: Les autoritats europees donen llum verda a l’agilització i l’ampliació dels suports financers

21/3/2020: La Generalitat obre una finestreta única sobre les mesures econòmiques adoptades pel coronavirus

20/3/2020: Aclariments respecte als criteris de la línia d’avals de l’ICF i Avalis

19/3/2020: Quines opcions de finançament tenen els autònoms i les microempreses?

18/3/2020: PIMEC alerta que la lentitud en la implementació de mesures financeres pot provocar la fallida d’empreses

18/3/2020: Segon decret del Govern de la Generalitat amb mesures urgents per mitigar els efectes del coronavirus en l’economia i l’ocupació

18/3/2020: PIMEC demana a les administracions locals que implementin mesures econòmiques urgents per fer front a l’impacte del coronavirus

18/3/2020: Preguntes freqüents en l'àmbit del finançament en relació als efectes del Covid-19

17/3/2020: El Consell de Ministres aprova un paquet de mesures econòmiques i laborals

17/3/2020: PIMEC i la resta d’agents socials es reuneixen amb el Govern català per consensuar mesures econòmiques davant els efectes del Covid-19

17/3/2020: Suport financer de l’ICF i Avalis a les empreses per la situació d’alarma del Covid-19

15/3/2020: Nota de premsa. PIMEC alerta que és urgent la implementació de mesures econòmiques per minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus sobre pimes i autònoms

14/3/2020: Mecanisme legals davant la manca de liquiditat

13/3/2020: Noves línies de finançament per a pimes i autònoms davant l’emergència del Covid-19

13/3/2020: El Govern de la Generalitat aprova un paquet de mesures econòmiques per mitigar els efectes del coronavirus

 

 

 

1/4/2020

Informació Coronavirus: Novetats en ajudes financeres; liquiditat Avalis

Pere Cots, Director del Departament d’Estratègia i Finançament de PIMEC, ens informa e les modificacions que es van anunciar ahir, 31 de març de 2020, en relació als ajuts habilitats en crèdits, i concretament en la línia de liquiditat d’Avalis.

 

 

1/4/2020

Informació Coronavirus: Suport financer activitats R+D+i

Jordi Turu, Consultor del Departament d’Estratègia i Finançament de PIMEC, detalla les mesures de suport financer, aprovades pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern Central, per a les pimes que estiguin desenvolupant, o vulguin desenvolupar, activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i).

 

 

27/3/2020

Informació Coronavirus: Noves línies de finançament. 

Pere Cots, Director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, ens explica les noves línies de finançament extraordinàries que la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol han posat en marxa, a través d’ICF-Avalis, en el primer cas, i de l’ICO en el segon.

 

 

18/3/2020

Informació Coronavirus: Suport financer

Pere Cots, director de l'àrea de consultoria estratègica i finançament de PIMEC, ens explica les opcions de suport financer per pal·liar l’efecte de la caiguda d’activitat degut al coronavirus.

 

 

13/3/2020

Informació Coronavirus: Mesures de suport financer aprovades pel Govern Central

Pere Cots, Director del Departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, ens informa de les mesures de suport financer que el Govern Central ha posat en marxa per fer front a l’impacte econòmic del Covid-19.

 

 

Torna al menú

COL·LECTIU AUTÒNOMS

 

FAQS PERSONES AUTÒNOMES: Consulta aquí les preguntes i respostes més habituals en l'àmbit dels autònoms

3/4/2020: Convocatòria d'ajuts als autònoms amb pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19

1/4/2020: Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020

1/4/2020: Autònoms PIMEC lamenta que no s’hagin suspès les quotes d’autònoms i que avui s’hagin esvaït uns 800 milions € de liquiditat

31/3/2020: Autònoms PIMEC lamenta que no s’hagin suspès les quotes d’autònoms i que avui s’hagin esvaït uns 800 milions € de liquiditat

27/3/2020: PIMEC posa en marxa un nou servei de web i comerç electrònic en col•laboració amb Cap Empresa Sense Web

24/3/2020: Autònoms PIMEC reclama mesures immediates de liquiditat per a aquest col·lectiu

23/3/2020: Prestació extraordinària per a treballadors autònoms davant l'impacte social i econòmic del Covid-19

21/3/2020: Quines mesures hi ha previstes per a l’exempció de quotes a la Seguretat Social?

21/3/2020: Segona enquesta sobre l'impacte del COVID-19 (coronavirus) sobre les pimes i els autònoms

20/3/2020: Quins autònoms afectats pel Covid-19 tenen dret a la prestació extraordinària?

19/3/2020: Secretaria d'Estat de la Seguretat Social: Once preguntas y respuestas sobre la nueva prestación extraordinaria para autonómos. 

18/3/2020: Mesures del Govern espanyol per combatre l’impacte del Covid-19

18/3/2020: Segon decret del Govern de la Generalitat amb mesures urgents per mitigar els efectes del coronavirus en l’economia i l’ocupació

18/3/2020: Com compaginar el teletreball, la quarantena i cuidar la nostra salut emocional

17/3/2020: Prestació del Departament de Treball per als autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

16/3/2020: Mesures per a facilitar l'ajornament de deutes tributaris

14/3/2020: Mecanisme legals davant la manca de liquiditat

13/3/2020: Mesures aprovades pel Govern espanyol de suport al sector empresarial

13/3/2020: Noves línies de finançament per a pimes i autònoms davant l’emergència del Covid-19

13/3/2020: El Govern de la Generalitat aprova un paquet de mesures econòmiques per mitigar els efectes del coronavirus

 

 

 

1/4/2020

Informació Coronavirus: Valoracions mesures Autònoms PIMEC a 1 d'abril 2020

Miquel Camps, President d'Autònoms PIMEC, valora les mesures aprovades pel Govern Central, el dia 31 de març de 2020, en referència a les ajudes a persones autònomes.

 

 

 

18/3/2020

Informació Coronavirus: Autònoms, com accedir a les prestacions

Davant l’aprovació del RD del Govern de mesures econòmiques davant la situació del Covid-19 (17/3/2020), Ricard Sánchez explica de manera clara què han de fer les persones autònomes per accedir a les prestacions aprovades.

 

 

17/3/2020

Informació Coronavirus: Mesures per a persones autònomes

Miquel Camps, President d’Autònoms PIMEC, explica algunes de les mesures que les persones autònomes, amb o sense empleats a càrrec, poden aplicar per pal·liar al mínim els efectes del Covid-19 a l’àmbit empresarial. 

 

 

 

17/3/2020

Informació Coronavirus: Autònoms PIMEC valoració mesures Govern Espanyol 17/3

Miquel Camps, President d’Autònoms PIMEC, fa una valoració del paquet de mesures econòmiques anunciades el 17/2/2020 pel Govern Espanyol.

 

 

Torna al menú

 

Torna al menú

NOTES DE PREMSA

 

3/4/2020: PIMEC demana ampliar el termini de recuperació del permís retribuïble a dos anys i flexibilitzar la funcionalitat dels llocs de treball

1/4/2020: PIMEC rebutja la mesura de desafectar els fons destinats a la Formació Professional per a l’Ocupació

1/4/2020: PIMEC posa en marxa una bústia de denúncies al servei de pimes i autònoms davant les pràctiques abusives

1/4/2020:  PIMEComerç s’adhereix al manifest de la Generalitat per demanar al Govern central mesures urgents pel comerç

31/3/2020: Autònoms PIMEC lamenta que no s’hagin suspès les quotes d’autònoms i que avui s’hagin esvaït uns 800 milions € de liquiditat

29/3/2020: Davant l’anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, respecte a l’obligació per part de les empreses d’avançar el pagament de 15 dies de permís retribuït recuperable:  “La mesura és improvisada, poc responsable i de nul·la sensibilitat empresarial”. PIMEC lamenta que amb mesures com aquesta no ens en sortirem bé d’aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant el nostre futur econòmic.

 

27/3/2020: PIMEC aplica una moratòria de les quotes als seus socis i informa que porta ateses 4.000 consultes telefòniques de 3.650 empreses

26/3/2020: PIMEC Turisme lamenta la manca de previsió i la inseguretat jurídica en l’adopció de mesures que afecten el sector de l’allotjament turístic

26/3/2020: PIMEC celebra la reducció del 50% del cànon d’aigua i demana que aquesta mesura s’allargui tot el temps que duri l’estat d’alarma

26/3/2020: PIMEComerç demana una reducció d’horaris al sector de l’alimentació per protegir-lo de la Covid-19

25/3/2020: PIMEComerç i Foment Comerç alerten del tancament del 70% d'empreses del sector comercial, restauració i serveis si no s'aproven mesures d'urgència econòmica

25/3/2020: Un 90% de pimes i autònoms està patint els efectes negatius de la crisi del Coronavirus

24/3/2020: La Fundació PIMEC ofereix suport psicològic i emocional a persones autònomes i empresàries davant del Covid-19

24/3/2020: Autònoms PIMEC reclama mesures immediates de liquiditat per a aquest col·lectiu

23/3/2020: PIMEC demana un replantejament en profunditat dels Pressupostos per prioritzar tots els recursos destinats a reforçar les mesures sanitàries, econòmiques i empresarials per fer front al coronavirus

22/3/2020: Comerç, turisme i restauració demanen urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos

19/3/2020: PIMEC posa en marxa formació gratuïta i des de casa per a pimes i autònoms

18/3/2020: PIMEC alerta que la lentitud en la implementació de mesures financeres pot provocar la fallida d’empreses

18/3/2020: PIMEC demana a les administracions locals que implementin mesures econòmiques urgents per fer front a l’impacte del coronavirus

17/3/2020: PIMEC i la resta d’agents socials es reuneixen amb el Govern català per consensuar mesures econòmiques davant els efectes del Covid-19

16/3/2020: Josep González, President de PIMEC: “Una aturada total de l’activitat econòmica portaria també conseqüències greus; hem de procurar que l’activitat empresarial sigui compatible amb les més efectives mesures de prevenció

15/3/2020: PIMEC demana absoluta coordinació i entesa a les administracions en aquests moments de crisi

15/3/2020: PIMEC alerta que és urgent la implementació de mesures econòmiques per minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus sobre pimes i autònoms

11/3/2020: PIMEC constata que prop d’un 35% de les pimes i autònoms de Catalunya està patint algun tipus d’afectació derivada del Covid-19

 

 

Torna al menú

RECOMANACIONS A LES EMPRESES

 

Torna al menú

Torna al menú

VÍDEOS INFORMATIUS

1/4/2020

Informació Coronavirus: Novetats en ajudes financeres; liquiditat Avalis

Pere Cots, Director del Departament d’Estratègia i Finançament de PIMEC, ens informa e les modificacions que es van anunciar ahir, 31 de març de 2020, en relació als ajuts habilitats en crèdits, i concretament en la línia de liquiditat d’Avalis.

 

1/4/2020

Informació Coronavirus: Valoracions mesures Autònoms PIMEC a 1 d'abril 2020

Miquel Camps, President d'Autònoms PIMEC, valora les mesures aprovades pel Govern Central, el dia 31 de març de 2020, en referència a les ajudes a persones autònomes.

 

31/03/2020

Informació Coronavirus: Preguntes freqüents sobre el Real Decret Llei 10/2020 que regula el permís retribuït recuperable per les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

Estrella Rincón, Directora del Departament Jurídic de PIMEC, ens respon a les preguntes freqüents sobre el Real Decret Llei 10/2020 que regula el permís retribuït recuperable per les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

 

31/03/2020

Informació Coronavirus: Suport financer activitats R+D+i

Jordi Turu, Consultor del Departament d’Estratègia i Finançament de PIMEC, detalla les mesures de suport financer, aprovades pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern Central, per a les pimes que estiguin desenvolupant, o vulguin desenvolupar, activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i).

 

29/03/2020

Informació Coronavirus: Valoracions Antoni Cañete noves mesures 28/03/2020

Antoni Cañete, Secretari General de PIMEC, valora les mesures anunciades, el dissabte 28/3/2020, del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, respecte a l’obligació per part de les empreses d’avançar el pagament de 15 dies de permís retribuït recuperable. Veure comunicat de premsa: “La mesura és improvisada, poc responsable i de nul·la sensibilitat empresarial”. PIMEC lamenta que amb mesures com aquesta no ens en sortirem bé d’aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant el nostre futur econòmic.

 

27/03/2020

Informació Coronavirus: Noves línies de finançament.

Pere Cots, Director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, ens explica les noves línies de finançament extraordinàries que la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol han posat en marxa, a través d’ICF-Avalis, en el primer cas, i de l’ICO en el segon.

 

24/03/2020

Informació Coronavirus: #PIMECFORMACIOACASA. Formació gratuïta i a casa. 

La Carlota Casado, tècnica de Consultoria de Recursos Humans i Formació, ens presenta el nou canal de formació a Instagram Live #PIMECFORMACIOACASA, on la nostra xarxa de formadors s’ha ofert de manera voluntària a impartir gratuïtament breus píndoles formatives de entre 30’ i 60’ de durada. Tota la programació aquí. Segueix-nos a @pimecformacio per estar assabentat de totes les novetats.

 

23/03/2020

Informació Coronavirus: Mesures de flexibilitat recomanades.

Per tal de poder fer sostenibles en el temps els ajuts a les empreses, Elena de la Campa, Directora de Relacions Laborals i Negociació col·lectiva de PIMEC, explora les vies alternatives de flexibilitat, que des de PIMEC recomanem, abans d’aplicar mesures tant dràstiques com un ERTO.

 

18/03/2020

Informació Coronavirus: Consells per a informar-nos correctament.

Des del departament de Comunicació de PIMEC, la Carmen Ramos ens dona consells sobre com i per quins canals informar-nos, per assegurar que disposem de divulgacions verídiques i contrastades.

 

18/03/2020

Informació Coronavirus: Mesures de suport financer aprovades pel Govern Central

Pere Cots, Director del Departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, ens informa de les mesures de suport financer que el Govern Central ha posat en marxa per fer front a l’impacte econòmic del Covid-19.

 

18/03/2020

Informació Coronavirus: Autònoms, com accedir a les prestacions

Davant l’aprovació del RD del Govern de mesures econòmiques davant la situació del Covid-19 (17/3/2020), Ricard Sánchez explica de manera clara què han de fer les persones autònomes per accedir a les prestacions aprovades.

 

17/03/2020

Informació Coronavirus: Autònoms PIMEC valoració mesures Govern Espanyol 17/3

Miquel Camps, President d’Autònoms PIMEC, fa una valoració del paquet de mesures econòmiques anunciades el 17/2/2020 pel Govern Espanyol.

 

 

16/03/2020

Informació Coronavirus: Registre horari en el teletreball

Andreu Bru, director del departament de Tecnologia i Innovació de PIMEC, ens avisa de la obligatorietat del registre horari inclús en situació de teletreball, i ens dona solucions per a poder-ho fer.  

 

 

16/03/2020

Informació Coronavirus: Mesures per a persones autònomes

Miquel Camps, President d’Autònoms PIMEC, explica algunes de les mesures que les persones autònomes, amb o sense empleats a càrrec, poden aplicar per pal·liar al mínim els efectes del Covid-19 a l’àmbit empresarial. 

 

 

13/03/2020

Informació Coronavirus: Suport financer

Pere Cots, director de l'àrea de consultoria estratègica i finançament de PIMEC, ens explica les opcions de suport financer per pal·liar l’efecte de la caiguda d’activitat degut al coronavirus.

 

13/03/2020

Informació Coronavirus: Eines per al teletreball

El responsable de sistemes de PIMEC, Gerard Agudo, ens dona consells i ens informa sobre les eines disponibles per al teletreball davant la situació del Covid-19. 

 

13/03/2020

Informació Coronavirus: Tramitació incapacitat temporal

Guillem Angeles, advocat del departament jurídic de PIMEC, ens dona instruccions aclaridores sobre el procediment de tramitació de la incapacitat temporal per causa relacionada amb el Covid-19. 

 

13/03/2020

Informació Coronavirus: Expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

La directora del departament jurídic de PIMEC, Estrella Rincón, ens dona informació respecte de com tramitar un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major.

 

Torna al menú

 

NOTICIES

(clica als títols per accedir als enllaços):

3/4/2020: PIMEC demana ampliar el termini de recuperació del permís retribuïble a dos anys i flexibilitzar la funcionalitat dels llocs de treball

3/4/2020: Convocatòria d'ajuts als autònoms amb pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19

3/4/2020: Nota interpretativa sobre el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè del sector industrial

3/4/2020: Entrevistes amb experts a través de videoconferència

3/4/2020: El Govern de la Generalitat aprova les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia

3/4/2020: Interrupció en la durada dels contractes temporals inclosos en els ERTO

3/4/2020: Guia per a empreses sobre la fabricació de mascaretes i roba de protecció

3/4/2020: La PMcM urgeix que mitjançant un Reial decret llei s'obligui a liquidar els pagaments pendents i obligatoris a proveïdors

2/4/2020: El Govern de la Generalitat impulsa un paquet de mesures per incrementar la liquiditat d’empreses i famílies

2/4/2020: ERTOs de força major aprovats per silenci administratiu i durada de les mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada

2/4/2020: Recomanacions als sectors de l'agricultura, la ramaderia, l'aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària

2/4/2020: SOREA congela el pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant l’estat d’alarma

1/4/2020: PIMEC rebutja la mesura de desafectar els fons destinats a la Formació Professional per a l’Ocupació

1/4/2020: PIMEC posa en marxa una bústia de denúncies al servei de pimes i autònoms davant les pràctiques abusives

1/4/2020: Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020

1/4/2020: Autònoms PIMEC lamenta que no s’hagin suspès les quotes d’autònoms i que avui s’hagin esvaït uns 800 milions € de liquiditat

1/4/2020: El Govern de la Generalitat crea un paquet de mesures d’ajuts al comerç per pal•liar els efectes negatius de la Covid-19

1/4/2020: El govern català activa una línia d’ajuts per a les microempreses i els autònoms del sector turístic afectats per la Covid-19

1/4/2020: La guia per importar productes sanitaris durant el període d'alerta del coronavirus

1/4/2020: Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2020

1/4/2020:  PIMEComerç s’adhereix al manifest de la Generalitat per demanar al Govern central mesures urgents pel comerç

31/3/2020: Autònoms PIMEC lamenta que no s’hagin suspès les quotes d’autònoms i que avui s’hagin esvaït uns 800 milions € de liquiditat

31/3/2020: El Govern espanyol aprova un nou Reial Decret Llei amb mesures per a pimes i autònoms

31/3/2020: Model de declaració responsable per justificar els trajectes entre el lloc de treball i el de residència

31/3/2020: La Generalitat defineix un procediment per garantir l’activitat de les empreses industrials essencials

31/3/2020: Redueix el cost elèctric de la teva empresa durant l’estat d’alarma!

31/3/2020: Permís retribuït recuperable dels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials

31/3/2020: Liquiditat i pandèmia, el sofriment de pimes i autònoms

31/3/2020: Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels crèdits concedits arran de la crisi de la Covid-19

30/3/2020: El Govern espanyol aprova un permís retribuït recuperable a partir d'avui per a les persones treballadores

30/3/2020: Informacions destacades del reial decret llei 9/2020, de 27 de març

30/3/2020: La Fundació PIMEC ofereix suport psicològic i emocional a persones autònomes i empresàries davant del Covid-19

29/3/2020: Davant l’anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, respecte a l’obligació per part de les empreses d’avançar el pagament de 15 dies de permís retribuït recuperable:  “La mesura és improvisada, poc responsable i de nul·la sensibilitat empresarial”. PIMEC lamenta que amb mesures com aquesta no ens en sortirem bé d’aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant el nostre futur econòmic.

27/3/2020: Mesures laborals aprovades al Consell de Ministres extraordinari

27/3/2020: PIMEC posa en marxa un nou servei de web i comerç electrònic en col•laboració amb Cap Empresa Sense Web

27/3/2020: Com funcionen les línies d’avals del govern espanyol i el govern català?

27/3/2020: Mesures de ciberseguretat per a empreses

27/3/2020: PIMEC aplica una moratòria de les quotes als seus socis i informa que porta ateses 4.000 consultes telefòniques de 3.650 empreses

26/3/2020: PIMEC Turisme lamenta la manca de previsió i la inseguretat jurídica en l’adopció de mesures que afecten el sector de l’allotjament turístic

26/3/2020: PIMEC celebra la reducció del 50% del cànon d’aigua i demana que aquesta mesura s’allargui tot el temps que duri l’estat d’alarma

26/3/2020: PIMEComerç demana una reducció d’horaris al sector de l’alimentació per protegir-lo de la Covid-19

26/3/2020: Afectacions del Covid-19 en el comerç internacional

26/3/2020: El Govern de la Generalitat constitueix el fons de garantia per a la línia ICF-Avalis Liquiditat amb una dotació de 750 milions d’euros

26/3/2020: Dades per províncies de l’informe sobre l’impacte econòmic del Covid-19 en les pimes i els autònoms de Catalunya

25/3/2020: PIMEComerç i Foment Comerç alerten del tancament del 70% d'empreses del sector comercial, restauració i serveis si no s'aproven mesures d'urgència econòmica

25/3/2020: Un 90% de pimes i autònoms està patint els efectes negatius de la crisi del Coronavirus

25/3/2020: En marxa el primer tram d’avals a empreses i autònoms

25/3/2020: Com poden les empreses sol·licitar la prestació per desocupació en nom dels treballadors en els casos d’ERTO derivats del Covid-19?

25/3/2020: Les entitats d’atenció a persones vulnerables busquen personal per contractar

25/3/2020: Teletreball: 10 consells

24/3/2020: El Consell de Ministres aprova les condicions per posar en marxa el primer tram de la línia d’avals per a empreses

24/3/2020: El Govern espanyol publica una ordre ministerial de restricció de la mobilitat

24/3/2020: El Departament d’Interior crea un certificat autoresponsable de desplaçament

24/3/2020: La Fundació PIMEC ofereix suport psicològic i emocional a persones autònomes i empresàries davant del Covid-19

24/3/2020: Autònoms PIMEC reclama mesures immediates de liquiditat per a aquest col·lectiu

23/3/2020: Prestació extraordinària per a treballadors autònoms davant l'impacte social i econòmic del Covid-19

23/3/2020: PIMEC demana un replantejament en profunditat dels Pressupostos per prioritzar tots els recursos destinats a reforçar les mesures sanitàries, econòmiques i empresarials per fer front al coronavirus

23/3/2020: ERTOs per Covid-19: quan és obligatòria la sol•licitud a la Direcció General d'Ocupació del Ministeri de Treball i Seguretat Social

23/3/2020: Les autoritats europees donen llum verda a l’agilització i l’ampliació dels suports financers

23/3/2020: Formació gratuïta i des de casa

 

22/3/2020: Comerç, turisme i restauració demanen urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos

22/3/2020: Criteri de la Direcció General de Treball sobre Expedients suspensius i de reducció de jornada pel Covid-19

22/3/2020: Actualització de les Recomanacions per a empreses i persones treballadores

22/3/2020: El BOE publica un codi amb totes les normes aprovades pel Govern espanyol en relació al Covid-19

22/3/2020: El Departament d’Interior crea un certificat autoresponsable de desplaçament

21/3/2020: Quines activitats poden presentar ERTOs per força major derivats del Covid-19?

21/3/2020: La Generalitat obre una finestreta única sobre les mesures econòmiques adoptades pel coronavirus

21/3/2020: Quines mesures hi ha previstes per a l’exempció de quotes a la Seguretat Social?

21/3/2020: Especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge CE europeu

21/3/2020: Segona enquesta sobre l'impacte del COVID-19 (coronavirus) sobre les pimes i els autònoms

20/3/2020: Aclariments respecte als criteris de la línia d’avals de l’ICF i Avalis20/3/2020: El govern espanyol ordena el tancament dels establiments d’allotjament turístic

20/3/2020: Quins autònoms afectats pel Covid-19 tenen dret a la prestació extraordinària?

20/3/2020: Mesures de protecció per desocupació per a treballadors fixos discontinus o amb treballs fixos periòdics afectats pel Covid-19

20/3/2020: Fonts fiables per informar-te sobre el Covid-19

20/3/2020: Mesures en matèria de fiscalitat i de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

19/3/2020: Autoavaluació per a empreses en relació a la prevenció dels riscos laborals 

19/3/2020: PIMEC posa en marxa formació gratuïta i des de casa per a pimes i autònoms

19/3/2020: Mesures extraordinàries aprovades pel Govern espanyol en els terminis concursals

19/3/2020: Mesures en matèria de contractació pública recollides al RDL 8/2020

19/3/2020: Quines opcions de finançament tenen els autònoms i les microempreses?

19/3/2020: Ets una empresa que té material sanitari de protecció? Posa’t en contacte amb PIMEC!

18/3/2020: PIMEC alerta que la lentitud en la implementació de mesures financeres pot provocar la fallida d’empreses

18/3/2020: Mesures del Govern espanyol per combatre l’impacte del Covid-19

18/3/2020: Segon decret del Govern de la Generalitat amb mesures urgents per mitigar els efectes del coronavirus en l’economia i l’ocupació

18/3/2020: PIMEC demana a les administracions locals que implementin mesures econòmiques urgents per fer front a l’impacte del coronavirus

18/3/2020: Com compaginar el teletreball, la quarantena i cuidar la nostra salut emocional

18/3/2020: Preguntes freqüents en l'àmbit del finançament en relació als efectes del Covid-19

17/3/2020: El Consell de Ministres aprova un paquet de mesures econòmiques i laborals

17/3/2020: PIMEC i la resta d’agents socials es reuneixen amb el Govern català per consensuar mesures econòmiques davant els efectes del Covid-19

17/3/2020: Prestació del Departament de Treball per als autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

17/3/2020: Mesures fiscals de l’Ajuntament de Barcelona davant l’afectació pel Covid-19

17/3/2020: Documentació necessària per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives i la finalització del procediment

17/3/2020: Certificat per a les persones treballadores

17/3/2020: Suport financer de l’ICF i Avalis a les empreses per la situació d’alarma del Covid-19

16/3/2020: (Actualitzat) Procediments laborals per força major

16/3/2020: Mesures per a facilitar l'ajornament de deutes tributaris

16/3/2020: Pla de contingència del servei d'inspecció SOIVRE davant la crisi del coronavirus

16/3/2020: Nota de premsa: Josep González, President de PIMEC: “Una aturada total de l’activitat econòmica portaria també conseqüències greus; hem de procurar que l’activitat empresarial sigui compatible amb les més efectives mesures de prevenció

15/3/2020: Nota de premsa. PIMEC demana absoluta coordinació i entesa a les administracions en aquests moments de crisi

15/3/2020: Estat d’alarma, i ara què?

15/3/2020: Nota de premsa. PIMEC alerta que és urgent la implementació de mesures econòmiques per minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus sobre pimes i autònoms

14/3/2020:  Qüestions importants a tenir en compte per poder procedir a fer un ERTO

14/3/2020: Mecanisme legals davant la manca de liquiditat

14/3/2020:  Què has de tenir en compte davant la declaració d’estat d’alarma?

13/3/2020: Darreres resolucions de la Generalitat de Catalunya: Mesures respecte de la mobilitat i el tancament de certes activitats. Pel que fa al comerç, poden obrir aquells establiments de trama urbana. Els grans centres comercials no (només les àrees d'hipermercats d'alimentació). Respecte els bars i restaurants, es resolt el tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.

13/3/2020: Mesures aprovades pel Govern espanyol de suport al sector empresarial

13/3/2020: Mesures aprovades pel Govern espanyol en l’àmbit laboral

13/3/2020: Mesures aprovades pel Govern espanyol en l’àmbit fiscal

13/3/2020: Noves línies de finançament per a pimes i autònoms davant l’emergència del Covid-19

13/3/2020: El Govern de la Generalitat aprova un paquet de mesures econòmiques per mitigar els efectes del coronavirus

13/3/2020: Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió dels parts dels serveis públics de salut (sps) per coronavirus

13/3/2020: Quan es pot aplicar un ERTO per causa de força major?

13/3/2020: Covid-19: diversos països prohibeixen l’entrada a turistes espanyols

 

Torna al menú

 

OFERTES DE TREBALL

Les entitats d’atenció a persones vulnerables busquen personal per contractar

Davant la situació derivada de l’epidèmia del coronavirus, diverses entitats relacionades amb centres residencials i centres d’atenció a gent gran estan fent una crida per trobar personal que vulgui treballar en l’atenció i la cura de persones vulnerables, per fer tasques com donar suport a l’equip interdisciplinari en la recepció i l’acollida de noves persones usuàries, mantenir la higiene personal de les persones usuàries, proporcionar i administrar aliments als residents, ajudar els usuaris en la realització d’activitats i exercicis, etc. Concretament, es busquen de gerocultors, auxiliars de geriatria, infermers, auxiliars d’infermeria, educadors socials i personal de neteja.

En aquest sentit, diverses entitats han ampliat les borses de treball per trobar personal qualificat per exercir aquestes tasques:

A més a més, el Govern de la Generalitat ha comunicat als centres i les entitats que tenen permís per contractar gent sense titulació i gent amb poca experiència, ja que la situació és molt excepcional i el sector de l’atenció a persones vulnerables està molt desbordat.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb PIMEC enviant un correu electrònic a vmoreno@pimec.org

 

 

 

Torna al menú

MESURES PIMEC

Consulta aquí la Nova operativa de treball i activitat de PIMEC davant el Covid-19

A PIMEC, la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, hem decidit aplicar mesures en la nostra operativa i la nostra activitat amb l’objectiu de protegir la salut dels nostres treballadors i treballadores i de, alhora, mantenir els serveis que oferim a les pimes i els autònoms. Consulta-les

14/3/2020: Nota de premsa: PIMEC reforça els seus serveis per atendre i donar suport permanent a les pimes i els autònoms afectats per la crisi del coronavirus

 

 

Torna al menú

 

Fes-nos arribar els teus dubtes >> 

 

 

Posem a la vostra disposició un servei de suport emocional per a persones autònomes i empresàries en situació de dificultat de manera gratuïta. Truqueu-nos al  93 496 45 09,  i us remetrem al servei atès per psicòlogues i psicòlegs de 6.00 a 00.00 h els 365 dies de l’any.

 

Covid-19 Coronavirus

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu:

                 

                 

 

 

 

                                          

                                          

www.pimec.org
Viladomat 174, 08015 Barcelona
Tel. 93 496 45 00

Segueix-nos TW LI FB FL YO