Comissió d’Energia

Suport a les pimes davant de l’Administració i subministradores d’energia per evitar abusos.
Gratuïts

La Comissió d’Energia està composta majoritàriament per empresaris de petites i mitjanes empreses de diferents sectors sensibilitzats pel que representa i representarà l’energia per al conjunt de la nostra economia i de la nostra societat. En el seu valor radica l’aportació de casuística de distorsions observades en el sistema energètic nacional.

PIMEC aporta capacitat per articular instruments eficients a tot Catalunya, expertise i solvència a través de més de 20 anys de presència institucional, proximitat i coneixement de la realitat empresarial i una sòlida xarxa d’interlocutors i stakeholders. 

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions