Autònoms

Resum de les mesures de protecció del treball autònom RD-L 24/2020, de 26 de juny

A pocs dies de la finalització de la prestació extraordinària per cessament de l'activitat, el 26 de juny de 2020 es va publicar al BOE el document que intenta pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària amb unes mesures orientades al conjunt de la societat i, en particular, a les empreses i als seus treballadors.