Notícies

23 gener 2017
La Fundació PIMEC, a través del seu programa marc emppersona i encol•laboració amb el programa Incorporade l’Obra Social ”la Caixa”, ha acompanyat 223 persones en projectes d’inserció, autoocupació i reflotament de negoci al 2016.
23 gener 2017
La Fundació PIMEC fomenta la convivència en la diversitat, el diàleg i la cohesió de grup de Dones de Valor, i acompanya les pimes en la implantació d’accions d’RSE amb perspectiva de gènere.
23 gener 2017
Comunicar amb perspectiva de gènere, una acció de responsabilitat social a les pimes i una actuació més de la Fundació PIMEC en el foment de l’ús del català. Continuem....
20 gener 2017
Novetats dels ajornaments per a autònoms després de les mesures introduïdes pel Reial Decret-llei 3/2016
18 gener 2017
El Pla ha estat dissenyat pels departaments d’Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies, en coordinació amb el Consell Català de la Formació Professional i la participació dels agents socials
27 desembre 2016
La patronal insta l’administració a fer una anàlisi prèvia sobre el registre horari i trasllada la casuística concreta que en dificulta el control
13 desembre 2016
El Tribunal Suprem ha resolt definitivament la controvèrsia en relació a l’obligada aplicació del termini de pagament de 60 dies establert en la Llei de Lluita Contra la Morositat en les operacions comercials (LLCM).
13 desembre 2016
Fundació PIMEC acompanya les pimes en la implantació d’accions de responsabilitat social empresarial amb perspectiva de gènere mitjançant l’elaboració d’un protocol de recomanacions i bones pràctiques.
12 desembre 2016
Els primers 3 anys del programa més important d’Europa que dóna suport financer als projectes de recerca i innovació desenvolupats als països membres de la UE es clouen amb un gran èxit de participació de les empreses catalanes.